Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto podmínky platí pro dodávky zboží objednaného přes elektronický obchod společnosti BORITEX – sk s.r.o.

1.2. Obchodní podmínky jsou pro kupujícího závazné objednáním zboží a jeho zpětným potvrzením prodávajícím. Objednávku je možné bezplatně zrušit do 24 hodin od jejího přijetí, a to telefonicky, e-mailem nebo faxem. V případě, že za zboží již bylo zaplaceno, peníze budou vráceny na účet objednávajícího, případně zaslány poštovní poukázkou na jeho adresu do 3 pracovních dnů od jejich připsání na účet prodávajícího.

2. Ceny

2.1. Maloobchodní ceny v EUR uvedené v aktuální nabídce jsou včetně DPH.

2.2. Firma BORITEX – sk s.r.o. si vyhrazuje právo jednostranně aktualizovat ceny nabízených produktů.

2.3. Při nákupu nad 200, – EUR a zaregistrování Vaší firmy získáte možnost nakupovat za velkoobchodní ceny. Vaše registrace bude potvrzena následující den po registraci a bude Vám do systému zadána zleva.

3. Dodání zboží a platební podmínky

3.1. Zboží bude dodáno na základě objednávky / je nutná registrace – přihlašovací jméno a heslo /, kterou firma BORITEX – sk s.r.o. potvrdí mailem nebo faxom.Súčasne se prodávající zavazuje, že bude postupovat podle Zákona č.428 / 2002Z.z. o ochraně osobních údajů včetně Zákona č.90 / 2005 CFU, údaje poskytnuté při registraci nebudou poskytnuty třetím osobám. Prodávající se zavazuje adekvátně zabalit zboží, aby nedošlo k jeho poškození.

3.2. Dodací lhůta na objednané zboží je 2-15 pracovních dní, která začíná běžet v závislosti na druhu zboží a způsobu platby, jakož i na způsobu doručení zboží.

3.3. Platba v hotovosti – osobně na adrese provozu Kozia 27, Bratislava
Dodací lhůta plyne od převzetí platby, pokud je zboží na skladě, tak ihned.

3.4. Při platbě bezhotovostním převodem na základě předfaktury 2-15 pracovních dnů začíná běžet od připsání kupní částky na účet prodávajícího. V tomto případě faktura obsahuje také poštovné a balné / bod 3.5./

3.5. Poštovné a balné vrámci České republiky při objednávce do 100, – EUR je 5, – EUR, při objednávce nad 100, – EUR je zdarma / týká se pouze maloobchodního prodeje /. Garnýže nedodáváme na dobírku, nutno objednat přímo v obchodě.
Poštovné a balné do České republiky je 10, – EUR / týká se pouze maloodběratele /, požadujeme úhradu předem kartou nebo převodem na účet. Poštovné a balné do států EU je 20, – EUR. Poštovné a balné mimo států EU je 33, – EUR.

3.6. Dopravu si velkoodběratelé mohou zajistit sami po zaplacení zboží v hotovosti, kartou, příp. převodem na účet nebo ji může zajistit firma BORITEX – sk s.r.o. a odběratel zaplatí dopravu při převzetí již zaplaceného zboží.

3.7. Prodávající zajistí předání zásilky kurýrní službě do 2-15 pracovních dnů od potvrzení objednávky v závislosti na druhu zboží, pokud není dohodnuto jinak. Součástí zásilky bude daňový doklad.

3.8. Při platbě prostřednictvím CardPay / platba kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club / a Tatra Pay začíná běžet lhůta dodání zboží od připsání platby na účet prodávajícího. Platba obsahuje i poštovné a balné / bod 3.5 / a lze ji uskutečnit až po potvrzení objednávky dodavatelem a následně zaslání linku na e-mail odběratele. Takový postup při platbě formou CardPay a Tatrapay je v nejlepší zájem kupujícího, aby platil pouze zboží, které je skutečně na skladě.

3.9. Karty uvedené při platbě Card Pay mohou být vydány jakoukoliv bankovní institucí na světě. Prvním krokem je vyplnění objednávkového formuláře, který obsahuje osobní údaje. Tyto údaje slouží výlučně pro potřebu poskytnutí konkrétní služby a nebudou dále poskytovány třetím osobám ani jinak komerčně využívány. Po vyplnění objednávkového formuláře po kliknutí na tlačítko zaplatit kartou, přes Tatrabanka obdržíte od nás link, jehož prostřednictvím budete přesměrováni na internetovou stránku Tatrabanky, na níž v chráněném prostředí zadáte údaje o kartě / číslo karty, CV kód a expiraci / a potvrdíte částku EUR. Následně dostanete notifikaci o úspěšné realizaci platby.

3.10. V případě, že prodávající není schopen zajistit dodání zboží ve stanovené lhůtě, oznámí tuto skutečnost kupujícímu, a to bezodkladně. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. Zákazník bude o tom informován e-mailem nebo faxem.

3.11. V případě, že si zákazník objedná zboží ze sekce „Hity týdne“ a bude si ho chtít vyzvednout v prodejně, musí tak učinit do 5 pracovních dnů od zaslání objednávky.

4. Záruka a reklamace zboží

4.1. Pokud kupující zjistí nekompletnost dodávky, záměnu zboží, poškození způsobené přepravou, je povinen reklamaci uplatnit nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí dodávky na tel. čísle 00421 2 63530383, e-mailem boritex@boritex.sk kde kontaktuje s pracovníkem BORITEX – sk s.r.o. a dále bude postupovat podle jeho pokynů. Jinak se bude považovat dodávka za kompletní a bez závad. Pozdější reklamace z důvodu nekompletnosti obsahu nebudou akceptovány.

4.2. Záruční lhůta je 24 měsíců a začíná běžet dnem dodání zboží. Je nutné dodržovat při údžba materiálů pokyny, které jsou uvedeny u každého produktu.

4.3. Kupující si musí překontrolovat materiály před jejich zpracováním, reklamace nebude uznána po jejich rozstřižené, příp. jiné úpravě.

4.4. Neručíme za chyby způsobené nesprávným ošetřením nebo použitím.Ošetrovacie symboly jsou uvedeny u jednotlivých druhů látek. Za reklamační chybu se nepovažuje malý kaz v tkanině, který je nahrazen přidáním 10cm látky, príp.zľavou, která představuje odpočet 10cm látky.

4.5. Prodávající nenese odpovědnost za opožděné dodání zboží zaviněné poštou, resp.expresnou zásilkovou službou, jakož i nedodání zboží, ke kterému došlo vinou výrobce v důsledku jakéhokoliv omezení případně zrušení distribučních práv nebo jiných nepředvídatelných překážek.

4.6. V žádném případě neposílejte vrácené zboží zpět na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodloužíte tím dobu vyřízení. Kontaktujte prodejce na tel.číslo 00421 2 63530383 a řiďte se jeho pokyny.

5. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

5.1 Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

5.2 Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě zvolené přepravní společnosti která zajišťuje doručení zboží nebo služeb, nebo státním orgánům v případě kontroly, případně zprostředkovateli a to na základě vzájemné smlouvy uzavřené podle Zákona č. 18/2018 CFU

5.3 Provozovatel je povinen zajistit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, přijetím vhodných technických a organizačních opatření. Také všichni zaměstnanci provozovatele jsou povinni dodržovat mlčenlivost ve vztahu k osobním údajům.

5.4 Dotyčná osoba má práva vymezené ve smyslu ust. § 19 a násl. Zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů ve znění platných novel a to konkrétně:

  • právo na informace, které je plněna tímto obsahem a obchodními podmínkami,
  • právo požadovat přístup k osobním údajům týkajících se dotčené osoby – § 21 Zákona spočívá ve Vašem právě dožadovat se jakým způsobem a na jaké účely jsou Vaše údaje zpracovávány, přičemž tento požadavek můžete adresovat na kontaktní e-mail.,
  • právo na opravu osobních údajů – § 22 Zákona Vám umožňuje opravit osobní údaje pokud jsou zastaralé,
  • právo na vymazání osobních údajů – § 23 Zákona využijete v případě pokud nemáte zájem, aby provozovatel dále zpracovával osobní údaje,
  • právo na omezení zpracování osobních údajů – § 24 Zákona uplatníte v případě pokud se domníváte, že osobní údaje byly zpracovávány v rozporu se zákonem,
  • právo namítat zpracování osobních údajů – § 27 Zákona,
  • právo na přenositelnost osobních údajů,
  • právo podat podnět na kontrolní orgán ve vztahu k zpracovávaným osobním údajů.

5.5 Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: titul, jméno, příjmení, adresa, adresa pro doručení, fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, které jsou zpracovávány za účelem korektního vyřízení Vaší objednávky. Tyto osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let pro účely archivace. V rámci vyřízení objednávky dochází ke zpracovávání osobních údajů za účelem vystavení faktur, vystavení skladových (dodacích) listů, zajištění dopravy i účtování v účetnictví.

5.6 Provozovatel pověřil zprostředkovatele, který je provozovatelem internetového portálu heureka.sk se službou Ověřeno zákazníky, společnost Heuréka Shopping, s.r.o. se sídlem Karolínksa 650/1, 186 00 Praha, IČ: 02387727, aby jménem provozovatele e-shopu zpracovávala jednorázově osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail a informace o objednaném zboží za účelem hodnocení kvality nákupu. Pro účely tohoto hodnocení zašle zprostředkovatel jednorázový e-mail kupujícímu s možností hodnocení.

5.7 Tyto stránky zaznamenávají vaši IP adresu, informace o čase kolik času strávíte prohlížením těch stránek a informace o tom z jakých stránek k nám přicházíte. Cookies jsou textové soubory, které jsou ukládány v počítači a používají se i na měření návštěvnosti stránky a přizpůsobení zobrazení stránek a díky těmto souborům Vám dokážeme nabídnout kvalitnější. Proto tyto soubory vnímáme jako náš oprávněný zájem. Některé soubory cookies jsou soubory třetích stran, např. Youtube, Google a podobně.

5.8 Soubory cookies si můžete kdykoliv vymazat nebo jejich sbírání nastavit přímo v nastavení internetového prohlížeče. Chcete-li odmítnout sbírání cookies nastavte si to ve svém internetovém prohlížeči.

5.9 Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů v e-shopu pro účely e-mailového marketingu, souhlasil se zasíláním e-mailových zpráv na kontaktní e-mailovou adresu.

5.10 Osobní údaje pro e-mailové marketingové účely v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa jsou poskytnuty na dobu pěti let. Tyto osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám.

5.11 Svůj souhlas může kupující kdykoli odvolat zasláním Odvolání se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto okamžitě mažeme. Odhlášení je možné i prostřednictvím odškrtnutí políčka v uživatelském účtu uživatele (pokud kupující požádal o vytvoření uživatelského účtu). Z naší strany Vámi poskytnuté osobní údaje už nebudeme používat pro účely e-mailového marketingu.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro fyzické osoby, tak pro právnické osoby a právní vztahy se řídí v případě fyzické osoby ustanoveními občiasnkeho zákoníku, v případě právnických osob obchodním zákoníkem.