Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto podmienky platia pre dodávky tovaru objednaného cez elektronický obchod spoločnosti BORITEX – sk s.r.o.

1.2. Obchodné podmienky sú pre kupujúceho záväzné objednaním tovaru a jeho spätným potvrdením predávajúcim. Objednávku je možné bezplatne zrušiť do 24 hodín od jej prijatia, a to telefonicky, e-mailom alebo faxom. V prípade, že za tovar už bolo zaplatené, peniaze budú vrátené na účet objednávajúceho, prípadne zaslané poštovou poukážkou na jeho adresu do 3 pracovných dní od ich pripísania na účet predávajúceho.

2. Ceny

2.1. Maloobchodné ceny v EUR uvedené v aktuálnej ponuke sú vrátane DPH.

2.2. Firma BORITEX – sk s.r.o. si vyhradzuje právo jednostranne aktualizovať ceny ponúkaných produktov.

2.3. Pri nákupe nad 200,–EUR a zaregistrovaní Vašej firmy získate možnosť nakupovať za veľkoobchodné ceny. Vaša registrácia bude potvrdená nasledujúci deň po registrácii a bude Vám do systému zadaná zľava.

3. Dodanie tovaru a platobné podmienky

3.1. Tovar bude dodaný na základe objednávky /je nutná registrácia – prihlasovacie meno a heslo/, ktorú firma BORITEX – sk s.r.o. potvrdí mailom alebo faxom.Súčasne sa predávajúci zaväzuje,že bude postupovať podľa Zákona č.428/2002Z.z. o ochrane osobných údajov vrátane Zákona č.90/2005 Z.z., údaje poskytnuté pri registrácii nebudú poskytnuté tretím osobám. Predávajúci sa zaväzuje adekvátne zabaliť tovar, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

3.2. Dodacia lehota na objednaný tovar je 2-15 pracovných dní, ktorá začína plynúť v závislosti od druhu tovaru a  spôsobu platby, ako aj od spôsobu doručenia tovaru.

3.3. Platba v hotovosti – osobne na adrese prevádzky Kozia 27, Bratislava
Dodacia lehota plynie od prevzatia platby, ak je tovar na sklade, tak ihneď.

3.4. Pri platbe bezhotovostným prevodom na základe predfaktúry 2-15 pracovných dní začína plynúť od pripísania kúpnej sumy na účet predávajúceho. V tomto prípade faktúra obsahuje aj poštovné a balné /bod 3.5./

3.5. Poštovné a balné vrámci Slovenskej republiky pri objednávke do 100,–EUR je 5,–EUR, pri objednávke nad 100,–EUR je zdarma /týka sa iba maloobchodného predaja/. Garniže nedodávame na dobierku, nutné objednať priamo v obchode.
Poštovné a balné do Českej republiky je 10,–EUR /týka sa iba maloodberateľov/, požadujeme úhradu vopred kartou alebo prevodom na účet. Poštovné a balné do štátov EÚ je 20,–EUR. Poštovné a balné mimo štátov EÚ je 33,–EUR.

3.6. Dopravu si veľkoodberatelia môžu zaistiť sami po zaplatení tovaru v hotovosti, kartou, príp. prevodom na účet, alebo ju môže zabezpečiť firma BORITEX – sk s.r.o. a odberateľ zaplatí dopravu pri prevzatí už zaplateného tovaru.

3.7. Predávajúci zabezpečí odovzdanie zásielky kuriérskej službe do 2-15 pracovných dní od potvrdenia objednávky v závislosti od druhu tovaru , ak nie je dohodnuté inak. Súčasťou zásielky bude daňový doklad.

3.8. Pri platbe prostredníctvom CardPay /platba kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club/ a Tatra Pay začína plynúť lehota dodania tovaru od pripísania platby na účet predávajúceho. Platba obsahuje aj poštovné a balné /bod 3.5/ a je možné ju uskutočniť až po potvrdení objednávky dodávateľom a následne zaslaní linku na e-mail odberateľa. Takýto postup pri platbe formou Cardpay a Tatrapay je v záujeme kupujúceho, aby platil len tovar, ktorý je skutočne na sklade.

3.9. Karty uvedené pri platbe Card Pay môžu byť vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou na svete. Prvým krokom je vyplnenie objednávkového formulára,ktorý obsahuje osobné údaje. Tieto údaje slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Po vyplnení objednávkového formulára po kliknutí na tlačítko zaplatiť kartou, cez Tatrabanku obdržíte od nás link, prostredníctvom ktorého budete presmerovaní na internetovú stránku Tatrabanky, na ktorej v chránenom prostredí zadáte údaje o karte /číslo karty, CV kód a expiráciu/ a potvrdíte sumu EUR. Následne dostanete notifikáciu o úspešnej realizácii platby.

3.10. V prípade, že predávajúci nie je schopný zabezpečiť dodanie tovaru v stanovenej lehote, oznámi túto skutočnosť kupujúcemu, a to bezodkladne. Predajca si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie objednávky, ak sú objednávacie údaje neúplné alebo vzbudzujú pochybnosť o skutočnom úmysle zákazníka objednať tovar. Zákazník bude o tom informovaný e-mailom alebo faxom.

3.11. V prípade, že si zákazník objedná tovar zo sekcie „Hity týždňa“ a bude si ho chcieť vyzdvihnúť v predajni, musí tak urobiť do 5 pracovných dní od zaslania objednávky.

4. Záruka a reklamácia tovaru

4.1. Ak kupujúci zistí nekompletnosť dodávky, zámenu tovaru, poškodenie spôsobené prepravou, je povinný reklamáciu uplatniť najneskôr do 2 pracovných dní od prevzatia dodávky na tel. čísle 00421 2 63530383, e-mailom boritex@boritex.sk  kde sa skontaktuje s pracovníkom BORITEX – sk s.r.o. a ďalej bude postupovať podľa jeho pokynov. Inak sa bude považovať dodávka za kompletnú a bez závad. Neskoršie reklamácie z dôvodu nekompletnosti obsahu nebudú akceptované.

4.2. Záručná lehota je 24 mesiacov a začína plynúť dňom dodania tovaru. Je nutné dodržiavať pri údžbe materiálov pokyny, ktoré sú uvedené u každého produktu.

4.3. Kupujúci si musí prekontrolovať materiály pred ich spracovaním, reklamácia nebude uznaná po ich rozstrihnutí, príp. inej úprave.

4.4. Neručíme za chyby spôsobené nesprávnym ošetrením alebo použitím.Ošetrovacie symboly sú uvedené pri jednotlivých druhoch látok. Za reklamačnú chybu sa nepovažuje malý kaz v tkanine, ktorý je nahradený pridaním 10cm látky, príp.zľavou, ktorá predstavuje odpočet 10cm látky.

4.5. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp.expresnou zásielkovou službou, ako aj nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

4.6. V žiadnom prípade neposielajte vrátený tovar späť na dobierku. Takto vrátený tovar nebude prijatý a predĺžite tým dobu vybavenia. Kontaktujte predajcu na tel.čísle 00421 2 63530383 a riaďte sa jeho pokynmi.

5. Záverečné ustanovenia

5.1. Tieto obchodné podmienky sú platné pre fyzické osoby, ako aj pre právnické osoby a právne vzťahy sa riadia v prípade fyzickej osoby ustanoveniami občiasnkeho zákonníka, v prípade právnických osôb obchodným zákonníkom.